PERSON WITH DISABILITY, YOU CAN WRITE TO EARN


WE HAVE UPDATED THIS PROJECT TO INCLUDE SIGN LANGUAGE POEMS… please click this link

You may donate by GCASH +639087784640 or transfer money to Bank of the Philippine Islands / JOSE ROMUALDO B. CUMAGUN / 3553315505 / Swift Code BOPIPHMM

PERSON WITH DISABILITY ADVOCATES TV https://www.facebook.com/PWD.A.TV/ IS BUYING LITERARY WORKS FROM PWDs & PADs (Bumibili ang @PWD.A.TV ng mga malikhaing akda na sinulat ng mga pwd & pad)

— POEMS (tula) / SIGN LANGUAGE POEM 100 pesos
.
— ESSAY / SHORT STORY / SIGN LANGUAGE ESSAY OR SHORT STORY (sanaysay / maikling kwento) 200 pesos
.
— ONE ACT PLAY / SONG / DEBATE / SIGN LANGUAGE ONE-ACT PLAY, SONG OR DEBATE (dulang may isang tagpo / awit / balagtasan ) 300 pesos

GUIDELINES / (Alituntunin):

 1. LITERARY WORK SHOULD BE ABOUT ANY OF THE TWO THEMES (dapat naayon ang akda sa tema. pumili ng isa:
  .
  ..a. MY PERSONAL JOURNEY FROM DISABILITY TO ABILITY (personal kong paglalakbay bilang person with disability patunong person with ability)
  .
  ..b. THE CHALLENGES I HURDLED AS PWD ADVOCATE (mga pagsubok na aking tinunggali bilang pwd advocate)
  .
 2. CONTRIBUTOR SHOULD PRESENT PWD CARD and SHOULD BE MEMBER OF THE PWD ADVOCATES GROUP (ang contributor ay dapat magpakita ng pwd card at dapat kasapi siya ng fb group) https://www.facebook.com/groups/The.PWD.Advocates/
  .
 3. HOW TO SUBMIT LITERARY WORK (Paano ipaabot ang akda)
  .
  ..a. POST (IN TEXT FORMAT) YOUR LITERARY WORK IN THE PWD ADVOCATES GROUP (mag post (text format) sa grupo https://www.facebook.com/groups/The.PWD.Advocates/
  .
  ..b. FOR THOSE WHO WISH TO SUBMIT A SIGN LANGUAGE LITERARY FORM OR SONG YOU MUST POST A VIDEO (sa mga nais mag-submit ng awit kailangan mag-post kayo ng video https://www.facebook.com/groups/The.PWD.Advocates/
  .
 4. HOW WILL YOU GET PAID (paano kayo mababayaran)
  .
  ..a. YOU WILL GET PAID THROUGH G-CASH (babayaran kayo sa pamamamagitan ng G-CASH
  .
  ..b. Paypal
  .
 5. PLEASE POST QUESTIONS IF ANY TO (magpost ng mga katanungan, kung mayroon) https://www.facebook.com/groups/The.PWD.Advocates/